Bill Gates

Muốn thành công hãy chơi với người thành công

Muốn thành công hãy chơi với người thành công

“Bạn luôn muốn giao thiệp với những người mà bạn muốn trở thành”, Buffett cho biết. Nói cách khác, hãy đầu tư thời gian một cách thông minh, như khi bạn đầu tư tiền bạc vậy. Bill Gates và Warren