cách làm việc hiệu quẩ

Cách để trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào

Cách để trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào

Mọi vật không phải luôn theo chiều hướng này, tuy nhiên đó là nguyên tắc cơ bản áp dụng trước tiên. Nếu bạn thực sự muốn đào sâu thì trước tiên phải đào rộng. Nếu bạn chỉ nghĩ đến chiều

12 cách giúp bạn khai thác động lực của mình

12 cách giúp bạn khai thác động lực của mình

Tìm được động lực bên trong có thể khó khăn, nhưng khả năng duy trì động lực ngay cả khi bạn không có cảm hứng là một yếu tố lớn trong khả năng thành công của bạn và là điều

Làm việc hiệu quả trong 90 phút như thế nào?

Làm việc hiệu quả trong 90 phút như thế nào?

Nếu bạn hoàn thành 2 khoảng tập trung, tức là bạn đã có năng suất gấp đôi. Và trong một ngày làm siêu hiệu quả, bạn có thể hoàn thành 5 hay 6 khoảng tập trung, có nghĩa rằng bạn