câu chuyện thành công

3 bài học nhỏ nhưng tạo ra nhiều thay đổi lớn

3 bài học nhỏ nhưng tạo ra nhiều thay đổi lớn

Những thói quen nhỏ sẽ có ảnh hưởng lâu dài. Đấy có thể là những điều đơn giản như dành thời gian xem thể thao với bạn bè, có một giấc ngủ sâu mỗi đêm, luôn ghi ngày tháng phía