chăm chỉ

Chăm chỉ chưa chắc dễ kiếm tiền

Chăm chỉ chưa chắc dễ kiếm tiền

Đừng lo lắng về thời gian mà lao vào thực hiện các nhiệm vụ một cách ồ ạt. Đừng dành quá nhiều thời gian để trả lời mọi email mà bạn nhận được. Hãy chọn lọc những email quan trọng