chuyên gia

4 điều mỗi người cần làm ngay để tiến bộ hơn

4 điều mỗi người cần làm ngay để tiến bộ hơn

Phương tiện truyền thông xã hội là diễn đàn của thế giới. Bạn sẽ gặp gỡ mọi người từ khắp mọi nơi, và trong quá trình này, bạn có cơ hội thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu mình.

9 kỹ năng mà những bậc thầy diễn thuyết đã sử dụng

9 kỹ năng mà những bậc thầy diễn thuyết đã sử dụng

Nếu bạn là một người đàn ông và đang hy vọng sẽ thuyết phục được một người đàn ông khác mà bạn không biết rõ, hoặc thậm chí không biết gì cả, bạn sẽ làm gì? Khi mới 12 tuổi,