đầu tư

7 điều Warren Buffett khuyên bạn nên đầu tư nhiều

7 điều Warren Buffett khuyên bạn nên đầu tư nhiều

Nếu có ai đó ảnh hưởng tiêu cực tới bạn, hãy gạt họ sang một bên (hoặc hạn chế tối đa thời gian dành cho họ). Điều này có vẻ rất khó khăn nếu đó là một thành viên trong