đọc sách

Những cuốn sách nhà lãnh đạo nên đọc

Những cuốn sách nhà lãnh đạo nên đọc

Theo Geoffrey James viết trên Inc., dưới đây là những cuốn sách mà mọi nhà quản lý nên đọc để trở thành một một tốt hơn. Đặc trưng của những cuốn sách là trau dồi kỹ năng quản lý bằng