hiệu quả công việc

Làm việc hiệu quả trong 90 phút như thế nào?

Làm việc hiệu quả trong 90 phút như thế nào?

Nếu bạn hoàn thành 2 khoảng tập trung, tức là bạn đã có năng suất gấp đôi. Và trong một ngày làm siêu hiệu quả, bạn có thể hoàn thành 5 hay 6 khoảng tập trung, có nghĩa rằng bạn