học hỏi người thành công

Một số bí quyết tư duy tích cực của những người thành công

Một số bí quyết tư duy tích cực của những người thành công

Người tiêu cực thường nghĩ rằng mình không có nhiều đồng minh, trong khi người tích cực lại có xu hướng thu hút sự ủng hộ từ nhiều người khác. Mạng lưới này góp phần đưa họ đến thành công,