jobs

9 kỹ năng mà những bậc thầy diễn thuyết đã sử dụng

9 kỹ năng mà những bậc thầy diễn thuyết đã sử dụng

Nếu bạn là một người đàn ông và đang hy vọng sẽ thuyết phục được một người đàn ông khác mà bạn không biết rõ, hoặc thậm chí không biết gì cả, bạn sẽ làm gì? Khi mới 12 tuổi,