khởi nghiệp gia

Làm chủ bản thân để thành công

Làm chủ bản thân để thành công

Tính kỷ luật sẽ giúp chúng ta tăng thêm sức mạnh của bản thân, như triết gia Lucius Amaeus Seneca đã nói: “Người có sức mạnh lớn nhất là người biết kiểm soát bản thân mình”. Làm chủ bản thân