khởi nghiệp thành công

3 giai đoạn của quá trình khởi nghiệp

3 giai đoạn của quá trình khởi nghiệp

Có thể chia quá trình khởi nghiệp thành 3 giai đoạn: 1. Từ ý tưởng thành sản phẩm thử nghiệm Đây là giai đoạn đặt nền móng cho quá trình khởi nghiệp. Ở giai đoạn này, khởi nghiệp tập trung

Tổng hợp các sai lầm thường gặp khi khởi nghiệp

Tổng hợp các sai lầm thường gặp khi khởi nghiệp

Paul Graham viết, Google của ngày mai sẽ không còn là Google mà bạn đang thấy hôm nay. Điều đó có nghĩa là nếu bạn chỉ bắt chước người khác, doanh nghiệp của bạn sẽ mãi mãi ở phía sau.