kỹ năng giao tiếp

9 cụm từ người thông minh không bao giờ dùng

9 cụm từ người thông minh không bao giờ dùng

Khi rơi vào tình huống gặp sai lầm, bạn chỉ nên nói “Tôi rất tiếc” hoặc “Tôi xin lỗi”. Thừa nhận sai lầm là cách tốt nhất để giúp cuộc thảo luận trở nên hiệu quả hơn, êm đẹp hơn,