làm sao để thành công

Những bài học nếu muốn thành công

Những bài học nếu muốn thành công

Nếu bạn từng thất bại trong quá khứ nhưng không bao giờ từ bỏ mục tiêu thì bạn vốn mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Nếu gần đây bạn gặp thất bại và đang cân nhắc việc từ bỏ thì hãy

Muốn thành công nên loại bỏ cách hành vi sau

Muốn thành công nên loại bỏ các hành vi sau

Không con đường nào dẫn đến đỉnh vinh quang mà lại có dấu chân cho kẻ lười biếng hay người ích kỷ, cũng không ai trong ta không ai sinh ra và lớn lên hoàn thiện cả. Đó là lí

Lý do bạn bè học kém nhưng lại thành công hơn mình?

Lý do bạn bè học kém nhưng lại thành công hơn mình?

Trong kinh doanh, khi làm lãnh đạo bạn cần đề cao tinh thần đoàn kết, đoàn kết là sợi dây kết nối nhân viên với nhau. Thử nghĩ xem, nếu nhân viên của bạn phạm sai lầm mà bạn đứng