làm việc hiệu quả trong 90 phút

Làm việc hiệu quả trong 90 phút như thế nào?

Làm việc hiệu quả trong 90 phút như thế nào?

Nếu bạn hoàn thành 2 khoảng tập trung, tức là bạn đã có năng suất gấp đôi. Và trong một ngày làm siêu hiệu quả, bạn có thể hoàn thành 5 hay 6 khoảng tập trung, có nghĩa rằng bạn