làm việc hiệu quả

Cách để trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào

Cách để trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào

Mọi vật không phải luôn theo chiều hướng này, tuy nhiên đó là nguyên tắc cơ bản áp dụng trước tiên. Nếu bạn thực sự muốn đào sâu thì trước tiên phải đào rộng. Nếu bạn chỉ nghĩ đến chiều

Những cách giúp bạn thực hiện được ước mơ của mình

Những cách giúp bạn thực hiện được ước mơ của mình

Đặt ra những hạn chót thực tế cho các mục tiêu của bạn và hãy linh hoạt với chính mình. Hãy đảm bảo rằng bạn theo dõi tất cả các tiến bộ đạt được của mình và có những điều

Làm việc hiệu quả trong 90 phút như thế nào?

Làm việc hiệu quả trong 90 phút như thế nào?

Nếu bạn hoàn thành 2 khoảng tập trung, tức là bạn đã có năng suất gấp đôi. Và trong một ngày làm siêu hiệu quả, bạn có thể hoàn thành 5 hay 6 khoảng tập trung, có nghĩa rằng bạn

Những cách có thể giúp bạn cải thiện số mệnh của mình

Những cách có thể giúp bạn cải thiện số mệnh của mình

Hãy trao đổi với kế toán, bạn sẽ ngạc nhiên về số lượng các khoản khấu trừ thuế và các khoản tín dụng mà mọi người thường bỏ qua. Điều đó có nghĩa là mọi người thường chi ra khoản