lãnh đạo

Kỹ năng để trở thành nhà lãnh đạo tài ba

Kỹ năng để trở thành nhà lãnh đạo tài ba

Xây dựng chiến lược trong nhiều năm tới, gồm các bước thực hiện cho chính mình và nhân viên nhằm phát triển kinh doanh. Phân tích mức độ thành công hiện tại và xem nó sẽ phù hợp như thế

Những cuốn sách nhà lãnh đạo nên đọc

Những cuốn sách nhà lãnh đạo nên đọc

Theo Geoffrey James viết trên Inc., dưới đây là những cuốn sách mà mọi nhà quản lý nên đọc để trở thành một một tốt hơn. Đặc trưng của những cuốn sách là trau dồi kỹ năng quản lý bằng