lập nghiệp

Tự làm chủ bản thân để thành công

Tự làm chủ bản thân để thành công

Làm chủ bản thân là biết “ép” mình vào khuôn khổ kỷ luật, biết nhập gia tùy tục, thích ứng mọi sự thay đổi để đạt được mục tiêu của mình. Tự lãnh đạo bản thân là gì? Đó là