lưu ý khởi nghiệp

Những lưu ý cần biết khi khởi nghiệp

Những lưu ý cần biết khi khởi nghiệp

Báo cáo kết luận các sai lầm trong việc điều hành (operations) và có sản phẩm không phù hợp thị trường là những lý do chủ chốt vì sao rất nhiều startup thất bại. “Sự kiêu ngạo của ban điều