mô hình kinh doanh

Hãy nên tự mở một mô hình kinh doanh nhỏ

Hãy nên tự mở một mô hình kinh doanh nhỏ

Khi tự mở một mô hình kinh doanh cá thể nhỏ như mở một cửa hàng hay tự buôn bán trên mạng, bạn sẽ phải tự mình làm tất cả mọi thứ, đóng mọi vai trò của các bộ phận