muốn làm giàu

Nếu bạn muốn giàu có, bạn phải học từ người thành công

Nếu bạn muốn giàu có, bạn phải học từ người thành công

Đối với người giàu, họ là những người liên tục học hỏi và phát triển – họ muốn được học tập hơn là vui chơi, thậm chí ngay cả khi bản thân đã đạt được những thành công nhất định.