người giàu làm việc

Người giàu làm gì khác biệt so với những người khác

Người giàu làm gì khác biệt so với những người khác

Một nghiên cứu được thực hiện với các sinh viên trường West Point – ngôi trường nổi tiếng của các nguyên thủ quốc gia và những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới – cho thấy những sinh viên thiếu