người thông minh

9 cụm từ người thông minh không bao giờ dùng

9 cụm từ người thông minh không bao giờ dùng

Khi rơi vào tình huống gặp sai lầm, bạn chỉ nên nói “Tôi rất tiếc” hoặc “Tôi xin lỗi”. Thừa nhận sai lầm là cách tốt nhất để giúp cuộc thảo luận trở nên hiệu quả hơn, êm đẹp hơn,

Học cách giải quyết vấn đề của người thông minh

Học cách giải quyết vấn đề của người thông minh

Cố gắng tự mình giải quyết mọi thứ là cách làm nghe có hấp dẫn nhưng lại hoàn toàn không hiệu quả. Để đối phó với những người xấu tính,, bạn cần nhận ra những điểm yếu trong cách tiếp