nhà lãnh đạo

Kỹ năng để trở thành nhà lãnh đạo tài ba

Kỹ năng để trở thành nhà lãnh đạo tài ba

Xây dựng chiến lược trong nhiều năm tới, gồm các bước thực hiện cho chính mình và nhân viên nhằm phát triển kinh doanh. Phân tích mức độ thành công hiện tại và xem nó sẽ phù hợp như thế

Làm chủ bản thân để thành công

Làm chủ bản thân để thành công

Tính kỷ luật sẽ giúp chúng ta tăng thêm sức mạnh của bản thân, như triết gia Lucius Amaeus Seneca đã nói: “Người có sức mạnh lớn nhất là người biết kiểm soát bản thân mình”. Làm chủ bản thân