những suy nghĩ sai lầm

5 suy nghĩ đe dọa thành công của bạn

5 suy nghĩ đe dọa thành công của bạn

Làm việc nhiều hơn không có nghĩa bạn sẽ thành công hơn. Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công hiểu tầm quan trọng của làm việc hiệu quả nên họ luôn cố gắng sắp xếp lịch trình làm việc