nói dôi

3 lời nói dối chúng ta thường tự nói với bản thân

3 lời nói dối chúng ta thường tự nói với bản thân

Với một người có suy nghĩ “sinh ra đã mập vậy rồi” thì cho dù có cố gắng ăn ít, chăm chỉ luyện tập thì cuối cùng vẫn “đâu lại hoàn đấy”, chẳng dẫn tới sự thay đổi nào cả.