phá luật

Những đứa trẻ thông minh thường nhắng nhít và bướng bỉnh

Những đứa trẻ thông minh thường nhắng nhít và bướng bỉnh

Những nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng, những người thích phá luật thì cũng dễ mến hơn, thậm chí chỉ sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Tính cách “dễ mến” có thể dẫn họ tới thành công bởi