quy tắc làm giàu

Muốn làm giàu cần phải biết quy tắc này

Muốn làm giàu cần phải biết quy tắc này

Quy tắc số 1 ở đây – “đừng để mất tiền” nhắc bạn phải hiểu kỹ trước khi quyết định tin bất cứ một quy tắc nào có ảnh hưởng đến túi tiền của bạn. Dưới đây là cách Phil