sai lầm khởi nghiệp

Tổng hợp các sai lầm thường gặp khi khởi nghiệp

Tổng hợp các sai lầm thường gặp khi khởi nghiệp

Paul Graham viết, Google của ngày mai sẽ không còn là Google mà bạn đang thấy hôm nay. Điều đó có nghĩa là nếu bạn chỉ bắt chước người khác, doanh nghiệp của bạn sẽ mãi mãi ở phía sau.