tư duy tích cực

Một số bí quyết tư duy tích cực của những người thành công

Một số bí quyết tư duy tích cực của những người thành công

Người tiêu cực thường nghĩ rằng mình không có nhiều đồng minh, trong khi người tích cực lại có xu hướng thu hút sự ủng hộ từ nhiều người khác. Mạng lưới này góp phần đưa họ đến thành công,

Những cách có thể giúp bạn suy nghĩ tích cực

Những cách có thể giúp bạn suy nghĩ tích cực

Bên cạnh việc cải thiện lòng tự trọng và thúc đẩy sự tự tin, tư duy tích cực sẽ lan tỏa sang những người xung quanh bạn. Damon giải thích, “Bản chất tốt đẹp do tư duy tích cực mang