tư duy

Những dấu hiệu của “tư duy lối mòn” bạn cần biết

Những dấu hiệu của “tư duy lối mòn” bạn cần biết

Chỉ có chính bản thân bạn biết mình đang như thế nào. Nếu cảm thấy không ổn, hãy lắng nghe bằng bản năng của mình. Hãy thử thay đổi môi trường sống bằng những điều nhỏ bé thú vị, cũng