Warren Buffett

Muốn thành công hãy chơi với người thành công

Muốn thành công hãy chơi với người thành công

“Bạn luôn muốn giao thiệp với những người mà bạn muốn trở thành”, Buffett cho biết. Nói cách khác, hãy đầu tư thời gian một cách thông minh, như khi bạn đầu tư tiền bạc vậy. Bill Gates và Warren

7 điều Warren Buffett khuyên bạn nên đầu tư nhiều

7 điều Warren Buffett khuyên bạn nên đầu tư nhiều

Nếu có ai đó ảnh hưởng tiêu cực tới bạn, hãy gạt họ sang một bên (hoặc hạn chế tối đa thời gian dành cho họ). Điều này có vẻ rất khó khăn nếu đó là một thành viên trong